You are here

De federale overheid vraagt omde twee jaar gegevens op bij de ziekenhuizen in verband met ziekenhuishygiëne. De resultaten worden bekendgemaakt op de website van de overheid zorgkwaliteit.be