You are here

In het parkinsondagcentrum wordt onder meer bekeken welke kine-oefeningen er nodig zijn voor die specifieke parkinsonpatiënt.

Meer info