You are here

Alle toekomstige ouders dromen van een gezond kind. Uw gynaecoloog kan een aantal testen aanbieden die het risico op bepaalde genetische aandoeningen tijdens de zwangerschap helpen inschatten:

  • nekplooimeting
  • NIP-test
  • screeningsecho
  • vlokkentest
  • vruchtwaterpunctie

Uw gynaecoloog zal de verschillende mogelijkheden en eventuele gevolgen toelichten, zodat u gefundeerd kan beslissen of u al dan niet een bepaald onderzoek wenst.
De huidige technieken evolueren momenteel heel snel. Ook dit zal u voldoende worden uitgelegd. 

Sommige testen kunnen vals afwijkend zijn: ze geven een risico op afwijking terwijl de baby wel degelijk gezond is. Daarom is het cruciaal dat de resultaten door een arts worden geïnterpreteerd. Bovendien is het belangrijk om te weten dat deze testen niet alle aandoeningen kunnen opsporen. Ze bieden dus geen garantie dat uw kind helemaal geen beperking of afwijking heeft. 

Info: An Ravelingien, ethica AZ Delta, 18 december 2017