You are here

Het verlies van een ongeboren kind, hetzij in geval van een miskraam of een zwangerschapsafbreking, is zeer ingrijpend en brengt een rouwproces met zich mee.

Goede zorg voor ouders houdt in dat er bij dit afscheid een goede nazorg wordt aangeboden met eventueel psychologische en/of levensbeschouwelijke ondersteuning.
AZ Delta ontwikkelt hiervoor een zorgpad; een traject om u daarbij als ouders goed bij te staan.

Info: ethica AZ Delta, 20 januari 2021