You are here

Het verlies van een ongeboren kind, in geval van een miskraam of een zwangerschapsafbreking, is zeer ingrijpend en brengt een rouwproces met zich mee.

Goede zorg voor ouders houdt in dat er bij dit afscheid een goede nazorg wordt aangeboden met eventueel psychologische en/of levensbeschouwelijke ondersteuning.
AZ Delta ontwikkelt hiervoor een zorgpad; een traject om je daarbij als ouders goed bij te staan.

Info: ethica AZ Delta, 26 januari 2024