You are here

Dienstvoorstelling

Door een valpartij of door bepaalde aandoeningen zoals artrose, ziekte van Parkinson, … kunt u in het ziekenhuis terechtkomen. De afdeling orthogeriatrie focust zich dan ook op ouderen die door een valpartij een breuk of kneuzingen opliepen, en op ouderen waarbij de mobiliteit achteruit gaat. Via oefentherapie stimuleren we het behoud of herstel van uw zelfstandigheid.

Hoofdverpleegkundige

Wouter Bulckens
e   wouter.bulckens@azdelta.be

Contactgegevens

t 051 23 82 51
e afd.orthoger.rumbeke@azdelta.be

Als u de arts wenst te spreken over de gezondheidstoestand van uw familielid, dan vragen we u om contact op te nemen met de hoofdverpleegkundige om een afspraak in te plannen, op voorwaarde dat de patiënt hiermee instemt. Om praktische redenen vragen we om het contact te beperken tot 1 contactpersoon per familie.  

Te bereiken

Campus Rumbeke, Deltalaan 1, Roeselare
Neem in het onthaal de lift naar de vierde verdieping en ga - wanneer u uit de lift stapt - naar links. De afdeling bevindt zich op de eerste gang aan uw linkerkant.