You are here

Dr. Thomas Backaert
  • Musculoskeletale beeldvorming en sportradiologie.

Consultations

Campus Rembert Torhout

Maak een afspraak op 050 23 25 21
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Contactgegevens secretariaat

Curriculum

  • Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij promoveerde tot arts (2011)
  • Opleiding Medische Beeldvorming onder supervisie van Prof. de Mey in het UZ Brussel
  • Twee jaar van zijn opleiding volgde hij in het AZ Jan Palfijn Ziekenhuis te Gent, en één jaar in het AZ Sint-Lucas te Gent.

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.