You are here

Dr. Dimitri Beke

Consultations

Campus Menen

Consultations sur rendez-vous
 

Mardi             15.45-17.45
Vendredi   15.00-17.00

 

Contact

056 52 22 70

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.