You are here

Dr. Caroline Bonnave
Dr. Caroline Bonnave

Consultations

Campus Rumbeke et Menen

Consultations sur rendez-vous

Contact

051 23 80 29

geriatrie@azdelta.be

Hôpital de jour gériatrique Roeselare 051 23 38 92

Curriculum

  • Opleiding geneeskunde (2013)
  • Specialisatie inwendige ziekten aan UZ Leuven, AZ Sint-Jan Brugge en AZ Groeninge in Kortrijk.

Conventionné

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.