You are here

Dr. Maarten Buyle

Neurofysiologie (EEG/EP/EMG), multiple sclerosis, neuromusculaire aandoeningen

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultations sur rendez-vous

Lundi 10.00-11.30 14.00-16.00
Mardi 08.30-11.00  
Mercredi 08.30-11.00 15.00-16.30
Jeudi 10.00-11.00  
Vendredi 08.30-11.00 15.00-16.30

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen.Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.