You are here

Dr. Anne-Mie Buyse

Consultations

Campus Brugsesteenweg en Wilgenstraat Roeselare

Consultations sur rendez-vous

Campus Menen

Consultations sur rendez-vous

Contact

Campus Brugsesteenweg en Wilgenstraat 051 23 61 45
secr.fysio@azdelta.be

Campus Menen 056 52 26 85
secr.fysio.menen@azdelta.be

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te  bepalen.