You are here

Dr. Lode Danneels

Endoscopische chirurgie

Consultations

Campus Brugsesteenweg Roeselare

Rendez-vous online
(voornaam: Lode, sleutelcode: Danneels)

Consultations sur rendez-vous sauf mardi de 9 à 11 heures.

Lundi   14.00-16.00 18.00-19.00
Vendredi 09.30-11.15    

Contact

051 24 95 75
 

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te  bepalen.