You are here

Dr. Liesbet De Ceuninck

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultations sur rendez-vous

Lunci 07.45-12.30 13.00-16.30
Mardi 07.45-12.30 13.00-16.30
Mercredi 07.45-12.30 13.00-16.30
Jeudi 07.45-12.30 13.00-16.30
Vendredi 07.45-12.30 13.00-16.30

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen.Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.