You are here

Dokter De Ceuninck Michel
Dr. Michel de Ceuninck

Cardiale beeldvorming (TTE, TEE, MRI), cardiale revalidatie, interventionele cardiologie, 
sportmedische keuring

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultations sur rendez-vous

Lundi 07.45-12.30 13.00-15.30
Mardi 07.45-11.00  
Mercredi 08.30-12.15  
Jeudi 07.45-10.30  
Vendredi 08.30-09.15  

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.