You are here

Dr. Rik De Keersmaecker

Pijnkliniek

Consultations

Behandelingen pijnkliniek campus Brugsesteenweg Roeselare

Consultations sur rendez-vous

Vendredi 08.00-12.00  

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.