You are here

Dr. Dirk De Kegel

Intensieve geneeskunde
Cardiothoracale en vasculaire anesthesie, pijntherapie

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultations sur rendez-vous

Contact

Campus Wilgenstraat Roeselare: 051 23 70 39

Campus Menen: 056 52 22 70

secr.anesthesie.wilg@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen.Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.