You are here

dokter Joris De Medts
Dr. Joris De Medts

Oncologische hoofd-en halschirurgie, reconstructieve aangezichtschirurgie, sinussen, snurken

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultations sur rendez-vous.
 

Lundi matin après-midi
Mercredi matin après-midi
Samedi matin  

Mercredi toutes les 2 semaines
Samedi toutes les 6 semaines

Campus Menen

Consultations sur rendez-vous.

Mardi matin après-midi
Jeudi matin après-midi

Jeudi toutes les 2 semaines

Contact

051 23 70 22

secr.nko@azdelta.be

(Dit mailadres is niet bedoeld om een afspraak te maken. Dit kan enkel telefonisch of via deze onlinemodule)

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.