You are here

dr. Michel De Pauw
Dr. Michel De Pauw

Gespecialiseerde pulmonale hypertensie

Consultations

campus Wilgenstraat

Consultations sur rendez-vous

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.