You are here

Dr. Vincent De Potter

Algemene zorg

Consultations

Campus Rembert Torhout

050 23 25 32

Curriculum

  • Artsendiploma aan de Universiteit Antwerpen en specialiseerde daarna in Gent en Brugge (AZ St.-Jan).

Contactgegevens secretariaat

050 23 25 32 

vincent.depotter@azdelta.be

 

 

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.