You are here

Dr. Mieke De Weweire

Neurofysiologie (EEG/EP/EMG), bewegingsstoornissen, multiple sclerosis

Consultations

Campus Rumbeke

Consultations sur rendez-vous

Maandag (Brugsesteenweg) 08.30-11:40 13.30-17:15
Dinsdag (Brugsesteenweg) 08:45-12:05 13:00-17:00
Woensdag / /
Donderdag (Rumbeke) 08.45-12:30 14:00-17:45
Vrijdag (Rumbeke) 08.45-12:30 13:35-16:30

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.