You are here

Apr. Johan Debrabandere

Klinische chemie

Consultations

Campus Rumbeke

Consultations sur rendez-vous pour tous les campus

Contact

051 23 71 96 

dokterslabo@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.