You are here

Dr. Ellen Deckers
  • Verloskunde – Echografie
  • Uro-gynaecologie, endoscopie

Consultations

Campus Rembert Torhout

Maak een afspraak op 050 23 24 46

Contactgegevens secretariaat

Curriculum

  • Artsendiploma aan de KULeuven
  • Opgeleid tot specialist in de Gynaecologie en Verloskunde in het Virga Jesse ziekenhuis te Hasselt, AZ Sint- Lucas te Brugge,  het Catharina- ziekenhuis te Eindhoven en UZ Gasthuisberg te Leuven

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te  bepalen.