You are here

Dr. Lieve Delsupehe

Stembandchirurgie, endoscopische sinuschirurgie, snurken, revalidatie

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultations sur rendez-vous
 

Lundi matin après-midi
Mardi matin après-midi
Mercredi matin après-midi
Vendredi matin  
Samedi matin  

Samedi toutes les 6 semaines

Contact

051 23 70 22

secr.nko@azdelta.be

(Dit mailadres is niet bedoeld om een afspraak te maken.)

Curriculum

Specialisatie ​phoniatrie laryngologie stembandchirurgie na fellowship prof R.W. Bastian Chicago
10 jaar consulentschap UZ Leuven
Specialisatie endoscopische sinusheelkunde (FESS Functional Endoscopic Sinus Surgery na fellowship Loyola University Chicago prof J. Stankiewicz.

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.