You are here

dokter Patrick Dobbels
Dr. Patrick Dobbels

Palliatieve zorg, pijntherapie

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Prenez rendez-vous  051 23 70 39

Campus Menen

Prenez rendez-vous 056 52 22 70

 

Contact

Campus Wilgenstraat Roeselare: 051 23 70 39

Campus Menen: 056 52 22 70

secr.anesthesie.wilg@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.