You are here

Dr. Karl Dujardin

Echocardiografie met focus op kleplijden, hartfalen en congenitaal hartlijden,
interventionele cardiologie

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultation sur rendez-vous

Lundi   12.00-16.30
Mardi 08.00-13.15  
Mercredi 08.30-13.00  
Jeudi 08.00-10.15  

Contact

051 23 72 51 of fax 051 23 72 87

secr.hartziekten@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.