You are here

Dr. Francis Duyck

Andrologie, fertiliteit, obesitas, schildklierlijden, hypofysair lijden, bijnierproblematiek

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultations sur rendez-vous

Lundi 08.30-12.00 14.00-17.00
Mardi 08.30-12.00  
Mercredi 08.30-12.00 14.00-17.00
Jeudi 08.30-12.00 14.00-17.00
Vendredi 08.30-12.00  

Le jeudi après-midi toutes les 2 semaines

Campus Menen

Consultations sur rendez-vous

Mardi           13.30-17.30
Jeudi   13.30-17.30

Le jeudi toutes les 2 semaines

Contact

Campus Wilgenstraat Roeselare: 051 23 74 30 of fax 051 23 79 31
Campus Menen: 056 52 22 43

secr.endocrino@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen.Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.