You are here

Dr. Filip Gallant

Intensieve geneeskunde

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultation sur rendez-vous

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen.Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.