You are here

Dr. Athanasios Georgopoulos

Consultations

Campus Menen

Consultations sur rendez-vous

Lundi 09.00-11.30 14.00-16.30
Mardi 09.00-11.30 14.00-16.30
Jeudi 09.00-11.30 14.00-17.30
Vendredi 08.30-12.00  

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen.Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.