You are here

Dr. Lieven Goeman

Uro-oncologische urologie, endo-urologie, kinderurologie, functionele urologie en andrologie.

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare of campus Menen

 Consultations sur rendez-vous

Contact

Campus Wilgenstraat Roeselare: 051 23 70 08
Campus Menen: 051 23 70 08

f 051 23 79 41

secr.urologie@azdelta.be

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.