You are here

dokter Hanssens Karel
Dr. Karel Hanssens

Pijntherapie

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultation sur rendez-vous

Campus Westlaan Roeselare

Consultation sur rendez-vous

Contact

Dienst anesthesie                                                                                        Pijncentrum
051 23 70 39                                                                                                051 23 80 78
secr.anesthesie.wilg@azdelta.be                                                       pijncentrum@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.