You are here

Gert Heyvaert
Dr. Gert Heyvaert

Arteriële chirurgie, endovasculaire chirurgie, thoracale chirurgie, flebologie en lymfologie,
accesschirurgie, vaatlaboratorium, vasculaire echografie, wondkliniek

Consultations

Campus Menen

Consultations sur rendez-vous

Lundi 09.00-11.00 14.00-17.00
Mercredi 09.00-11.00  

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.