You are here

Dr. Geert Hollanders

Algemene cardiologie, echocardiografie, hypertensie

Consultations

Campus Brugsesteenweg

Consultation sur rendez-vous

Contact

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.