You are here

Dr. Patrick Linden

Consultations

Campus Brugsesteenweg en Wilgenstraat Roeselare

Consultation sur rendez-vous

Contact

Campus Brugsesteenweg en Wilgenstraat 051 23 61 45

secr.fysio@azdelta.be

Curriculum

 • Fysische geneeskunde en revalidatie KU Leuven (1987)
 • Erkenning revalidatie  locomotorische en neurologische aandoeningen UZ GENT (1989)
 • Erkenning arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde  en medische expertisen
 • Postgraduaat gerechtelijk expert Ugent (2001)
 • Licentiaat sportgeneeskunde Université de Liège (1985)
 • Certifcaat manuele geneeskunde -  BVMG België (1984) en DGMM Duitsland (1986)
 • Arts-hygiënist in de arbeidsgeneeskunde KU Leuven (1983)
 • Stagemeester  fysische geneeskunde en revalidatie
 • Stagemeester revalidatie inzake reclassering mindervaliden
 • Voorzitter erkenningscommissie fysische geneeskunde en revalidatie
 • Voorzitter monogespecialiseerde raad voor fysische geneeskunde en revalidatie BVAS
 • Coördinator koepel vereniging  fysische geneeskunde en revalidatie  Wetenschappelijke Vereniging KBVFGR  - VBS -  BVAS

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.