You are here

Dr. Heleen Maes
  • Bekkenbodemproblemen zoals incontinentie, pijn en prolaps bij de vrouw

Consultations

Campus Rembert Torhout

Maak een afspraak op 050 23 24 36
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Contactgegevens secretariaat

Curriculum

  • Geneeskunde aan de Universiteit Gent waarbij zij zowel in het UZ Gent haar stages afwerkte als in het AZ Delta te Roeselare
  • Heelkunde opleiding in het OLV van Lourdes Ziekenhuis in Waregem en haar opleiding urologie in het UZ Gent en AZ Groeninge te Kortrijk
  • Zij was een jaar werkzaam in het Sint-Lucas Ziekenhuis te Brugge en toegelaten geneesheer in het AZ Sint-Jan Ziekenhuis te Brugge
  • Bijkomende opleiding in Cleveland, Ohio in de Cleveland Clinic bij Professor Marie Paraiso en Dr. Cecile Unger op de dienst Urogynaecologie 

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.