You are here

Dr. Céline Melis

Consultations

Campus Westlaan Roeselare

Consultations sur rendez-vous

Contact

051 23 77 32

pathlabo@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.