You are here

Dokter Koen Quaghebeur
Dr. Koen Quaegebeur

Neonatalogie

Consultations

Campus Brugsesteenweg Roeselare

Consultation sur rendez-vous 051 23 63 94 ou online 
 

 
Lundi 10.00-11.00 13.30-18.00
Mardi 10.00-12.00 13.30-18.00
Mercredi 10.00-12.00  
Jeudi 10.00-11.00 13.30-18.00
Vendredi 10.00-12.00 13.30-18.00

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. 
Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.