You are here

Dr. Anne Robeyst

Neonatale intensieve zorgen

Consultations

Campus Rembert Torhout

Maak een afspraak op 050 23 24 34
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Contactgegevens secretariaat

Curriculum

  • Geneeskunde aan de Universiteit Gent
  • Promoveerde tot arts (2009)
  • Opleiding kindergeneeskunde aan het Universitair Ziekenhuis van Gent waarvan 1 jaar in het Heilig Hartziekenhuis te Roeselare

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.