You are here

Dr. Gerald Segers

Intensieve geneeskunde

Consultations

Campus Brugsesteenweg Roeselare

Consultation sur rendez-vous

Mardi 10.00-11.00  
Mercredi   13.00-14.00
Jeudi 10.00-11.00  

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.