You are here

Dr. Piet Snoeck

Gedragstherapie , angststoornissen en depressie.

Consultations

Campus Brugsesteenweg Roeselare

Consultation sur rendez-vous 051 23 63 69 of 051 24 83 26 ou piet.snoeck@skynet.be

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.