You are here

Dr. Willem Stockman

Intensieve geneeskunde
CPR

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultation sur rendez-vous

Contact

Secretariaat urgentiegeneeskunde                                                         Secretariaat anesthesie
051 23 78 33                                                                                               051 23 70 39
secr.urgentie@azdelta.be                                                                         secr.anesthesie.wilg@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen.Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.