You are here

Dr. Nathalie Van Meer
  • Cataractchirurgie
  • Ooglidchirurgie

Consultations

Campus Rembert Torhout

Maak een afspraak op 050 23 24 57
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Contactgegevens secretariaat

Curriculum

  • Opleiding geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel
  • Diploma van arts met grote onderscheiding (2012)
  • Haar specialisatie oogheelkunde volbracht ze in het Universiteir Ziekenhuis Brussel onder supervisie van diensthoofd Prof. Dr. Ten TusscherDiploma “Fellow of the European Board of Ophthalmology (FEBO) (2017)

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.