You are here

Dr. Sabine Van Pelt

Gelaats- en halschirurgie, revalidatie, snurken, endoscopische sinuschirurgie

Consultations

Campus Menen

Consultations sur rendez-vous

Lundi 09.00-12.00 14.00-18.00
Vendredi   14.00-18.15

Contact

056 52 22 70

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.