You are here

Dr. An Vanacker

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultations sur rendez-vous

In het kader van het zorgtraject chronische nierziekten zijn er ook raadplegingen in Tielt op vrijdag.
Maak hiervoor een afspraak op 051 23 74 20

Campus Menen

Consultations sur rendez-vous

Contact

051 23 74 20 of fax 051 23 79 31

secr.nierziekten@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.