You are here

Lien Vandebuerie
Dr. Lien Vandebuerie

Consultations

Iepersestraat 260 Roeselare

Consultation sur rendez-vous

Contact

051 24 72 74

Niet-geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.