You are here

Dr. Philip Vanden Borre

Bariatrische chirurgie, buikwandchirurgie en access chirurgie
 

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultations sur rendez-vous

Mardi matin
Jeudi matin

 

Campus Menen

Consultations sur rendez-vous

Jeudi après-midi

 

Contact

051 23 71 09

secr.chirurgie.wilg@azdelta.be

Gedeeltelijk geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een gedeeltelijk geconventioneerd arts respecteert de tarieven slechts op bepaalde tijdstippen, terwijl hij op andere ogenblikken het bedrag van zijn honorarium vrij bepaalt. Dr. Vanden Borre werkt als geconventioneerd arts op maandag (8-19u), op woensdag (8-19u) en op vrijdag (12-19u)