You are here

dokter Van den Eede Robert
Dr. Robert Vanden Eede

Consultations

Campus Menen

Consultations sur rendez-vous

Contact

Curriculum

  • Opleiding geneeskunde KU Leuven en Université Droit et Santé, Lille
  • Capacité en Médecine d´Urgence, Capacité en Médecine de Catastrophe, DU en Médecine Hyperbare et Subaquatique
  • Brevet acute geneeskunde
  • Erkenning specialist acute geneeskunde.
  • Ancien attaché et PHTP du CHRU de Lille (Urgence Respiratoire et Réanimation Médicale/Caisson Hyperbare, SAMU-SMUR)

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.