You are here

dr. Sophie Vandeplassche
dr. Sophie Vandeplassche

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Maak een afspraak op 051 23 78 33 (urgentiegeneeskunde)

Contactgegevens secretariaat

Secretariaat urgentiegeneeskunde                                                        
051 23 78 33                                                                                           
secr.urgentie@azdelta.be       

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen.Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.