You are here

Dr. Dimitri Vanhauwaert

Craniële, spinale en perifere zenuwchirurgie, stereotactische radiochirurgie,
endoscopische schedelbasischirurgie

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultation sur rendez-vous 051 23 74 46 ou online

Lundi 08.00-17.00
Jeudi 08.00-17.00

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.