You are here

Dr. Jean-Louis Vanhoucke

Algemene en oncologische urologie, robotchirurgie, urodynamica, niersteenverbrijzeling

Consultations

Campus Wilgenstraat Roeselare

Consultation sur rendez-vous

Mardi 09.00-12.00  
Mercredi 09.00-12.00 13.40-16.20
Jeudi 09.00-12.00  

 

Contact

Campus Wilgenstraat Roeselare: 051 23 70 08

051 23 79 41

secr.urologie@azdelta.be

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.