You are here

dokter Greet Vanlerberghe
Dr. Greet Vanlerberghe

Intensieve geneeskunde

Consultations

Campus Menen

Consultations sur rendez-vous 

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.