You are here

Eline Verhoye
Apr. Eline Verhoye

Hematologie

Consultations

Campus Brugsesteenweg Roeselare

Consultation sur rendez-vous

Contact

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.